Bakgrunnssjekk – utsettelse av frister

Med bakgrunn i koronasituasjonen har EU-kommisjonen utsatt enkelte tidsfrister relatert til bakgrunnssjekk. Frist for gjennomføring av bakgrunnssjekk for personell som tidligere har vært underkastet «kontroll før ansettelse» eller personell som allerede var ansatt da virksomheten ble godkjent som sikkerhetsgodkjent fraktleverandør eller kjent avsender er utsatt fra 30. juni 2020 til 30. juni 2021.

Bakgrunnssjekk utstedt med 5 års gyldighet vil være gyldig fram til fastsatt utløpsdato eller senest 30. juni 2024, hva som kommer først.

Personell tilsatt etter 31. juli 2019 må som tidligere presisert inneha bakgrunnssjekk før tilgang til identifiserbar flyfrakt kan gis. For denne gruppen personell er det altså ingen utsettelser.