Avtale om fleksibel bruk av luftrommet

Det finnes en avtale mellom militære og sivile luftfartsmyndigheter som styrer bruk og fordeling av luftrommet.

Denne avtalen ble fornyet 12. november 2015, og den forklarer i detalj hvordan konseptet om fleksibel bruk av luftrommet (Flexible Use of Airspace, FUA) skal brukes i norsk luftrom. Avtalen med vedlegg finner du under.