Sikkerhetstema: Fatigue

Definisjon (ICAO): “A physiological state of reduced mental or physical performance capability resulting from sleep loss or extended wakefulness, circadian phase, or workload (mental and/or physical activity) that can impair a crew member ’s alertness and ability to safely operate an aircraft or perform safety related duties.”

Fatigue vil opptre i ulike grad i alle ledd av kjeden som bidrar til flysikkerhet, fra flyteknikere til bakkepersonell og flygeledere som kontrollerer trafikk og til slutt til besetningsmedlemmer som gjennomfører flyoperasjonen. Det er først og fremst besetningsmedlemmer i kommersiell, tung luftfart som er fremhevet i Norge og Europa for øvrig og temaet begrenses i første omgang til disse gruppene.

Fatigue er i hovedsak knyttet opp mot arbeidstid og temaet påvirker både flysikkerhet og personellets arbeidssituasjon som gjør at subjektive vurderinger er vanskelig å tolke.

Mål

Bidra til økt bevissthet omkring fatigue og redusere sannsynligheten for at besetningsmedlemmer rammes av fatigue.

Overvåkning

Inntil videre primært gjennom ulykkes- og hendelsesrapportering.

Tiltak

  • Sikkerhetsformidling
  • Tilsyn med utvalgte luftfartsaktører
  • Forbedre rapportering om fatigue hos besetningsmedlemmer
  • Utarbeide indikatorer basert på rapporterte hendelser
  • Regelverksutvikling