Om systemiske sikkerhetstema

Systemiske sikkerhetstema er en samlebetegnelse på faktorer og tilstander som vil påvirke alle operasjonelle sikkerhetstemaer i større eller mindre grad. Disse har gjerne har en bred og i noen tilfeller forsinket effekt på sikker operasjon av et luftfartøy, drift av en organisasjon eller hele luftfartssystemet.

Eksempler på systemiske sikkerhetstema er luftfartsaktørenes og myndighetenes evne til sikkerhetsstyring, IKT-sikkerhet og menneskelig faktorer.