Systemiske sikkerhetstema

Systemiske temaer er ofte faktorer som har en bred og i noen tilfeller forsinket effekt på sikkerhet i forbindelse med flyging, drift av en organisasjon eller hele luftfartssystemet. Typiske temaer kan være menneskelig ytelse (human factors), IKT-sikkerhet (cyber security) og myndighetenes eller andre luftfartsaktørers evne til sikkerhetsstyring.

Se også