Sikkerhetstema: Rullebaneinntrengning (runway incursion)

Foto: Colourbox

Runway Incursion (RI) er definert som: “Any occurrence at an aerodrome involving the incorrect presence of an aircraft, vehicle or person on the protected area of a surface designated for the landing and take off of aircraft”, jf. ICAO Doc 4444 - PANS-ATM.

Runway incursion utgjør på verdensbasis mindre enn 1 % av de fatale ulykkene og Luftfartstilsynet mottar ca. 100 rapporter i året som klassifiseres som RI eller en forløper til denne ulykkestypen. Vi ser en viss økning i de mest alvorlige rullebaneinntrengningene. Luftfartstilsynet har ikke risikovurdert de enkelte rapporterte hendelser relatert til RI.

Mål

Etablere overvåkning av sikkerhetstemaet i dialog med involverte aktører som grunnlag for å vurdere om tiltak er nødvendig.

Overvåkning

Primærkilde for RI er rapporterte hendelser.

Tiltak

  • Risikoklassifisere alle rapporterte RI-relaterte hendelser fra 2017 og 2018
  • Etablere kart over relevante forløpere og målepunkter i dialog med utvalgte aktører
  • Etablere oversikter og målepunkter basert på dette kartet
  • Anbefale videre arbeid i form av sikkerhetsformidling, tilsyn eller annet