Om operasjonelle sikkerhetstema

Operasjonelle sikkerhetstema er faktorer eller tilstander som knytter seg direkte til ulykkestyper og operasjon av luftfartøy. For eksempel er luftromsinntrengning og fuglekollisjon konkrete forløpere til henholdsvis ulykkestypen kollisjon i luften og ulykkestypen tap av kontroll i luften.

Operasjonelle temaer identifiseres som regel på grunnlag av etablert kunnskap og vurderinger av kjente farer og risiko og kan være knyttet til konkrete faser av flygning eller ulike typer operasjon med luftfartøy.

Operasjonelle temaer vil som oftest ta utgangspunkt i en konkret operasjonell tilstand eller aktivitet og adressere spesifikke utfordringer relatert til denne tilstanden/aktiviteten.