Operasjonelle sikkerhetstema

Operasjonelle temaer vil som oftest ta utgangspunkt i en konkret tilstand eller aktivitet og adresserer mer spesifikke utfordringer i forbindelse med flyging. Operasjonelle temaer vil ofte bli identifisert ut fra analyser av hendelses- og ulykkesrapporter eller vurderinger av kjente risikoområder. De vil eksempelvis være knyttet til konkrete faser av flygninger eller forskjellige typer luftfartsaktivitet (som f.eks. ruteflyging eller offshoreflyging).

Se også