Den norske flysikkerhetsplanen

Luftfart preges av stadig økende trafikk og hurtigere endringstakt. Det er derfor behov for at alle involverte parter jobber mer systematisk, effektivt og målrettet for å opprettholde god flysikkerhet. For å møte utfordringene innførte Norge i 2017 det nasjonale flysikkerhetsprogrammet.

Se også