Behandling av innleiesaker i julen

På grunn av ferieavvikling vil det ikke skje ordinær saksbehandling av søknader om innleie av luftfartøy (dry- og wet-lease) i perioden 24. desember til 2. januar.

Luftfartstilsynet opprettholder imidlertid noe beredskap for å behandle eventuelle søknader ved plutselig behov for innleie av luftfartøy. I slike tilfeller kan det tas kontakt på telefon 75 58 50 00.

Kontakt Luftfartstilsynet

  • Postadresse: Postboks 243 8001 Bodø
  • Besøksadresse: Sjøgata 45-47 8006 Bodø