Meldeplikt og brudd på denne

En søker og/eller innehaver av legeattest eller legeerklæring plikter å melde fra til luftfartsmyndighetene om forhold som kan ha betydning for om vedkommende oppfyller de medisinske vilkårene.

Brudd på meldeplikt eller unngåelse av å opplyse om forhold som kan ha betydning for sertifikatet, vil kunne føre til tilbakekallelse av legeattest og eventuelt politianmeldelse.

Kontakt Flymedisin

  • Besøksadresse: Sem Sælands vei 2b, 0371 Oslo
  • Postadresse: Postboks 243, 8001 Bodø