Hvordan er prosedyren for henvisning av søknader om legeattest til Luftfartstilsynet?

Part-MED beskriver hvilke tilstander som flylegen kan vurdere selvstendig, hvilke som skal konfereres med luftfartsmyndighetene før utstedelse av attest/avslagsbrev og hvilke som skal henvises videre til luftfartsmyndighetene. Luftfartstilsynet har også utarbeidet en oversikt over disse tilstandene for å lette arbeidet til sivile flyleger. Se lenke under for mer informasjon.
Publisert: 24. apr 2018