Er det noe spesielt å tenke på i forbindelse med undersøkelse av personer fra andre land?

Ved medisinsk undersøkelse av personer med sertifikat fra andre land kan norsk AME Part-MED-sertifikat utstedes dersom personen oppfyller kravene som stilles. Flylegen har ansvar for å sende samtlige medisinske opplysninger til luftfartsmyndigheten i det landet sertifikatet er utstedt i. Følgende dokumentasjon skal sendes: 1. Egenerklæring. 2. Skjema for medisinsk undersøkelse. 3. EKG, audiogram evt. andre relevante resultat. 4. Kopi av legeattest. Se for øvrig lenke under for adresser til flymedisinske seksjoner i EU/EØS-land.
Publisert: 19. jul 2018