Kan jeg fly dersom jeg er trett, forutsatt at jeg er frisk og har gyldig legeattest?

Enhver flyger har et personlig ansvar for å være skikket til tjeneste ved utøvelse av privilegiene som følger flysertifikatet. Ved mangel på tilstrekkelig hvile eller ved andre forhold som kan medføre redusert oppmerksomhet eller flysikkerhet, plikter flygeren å avstå fra flygetjenesten. Det er også forventet at flyselskaper tar medansvar ved vurdering og oppfølging av piloter som ikke er skikket til tjeneste. Dersom flygeren rapporterer at han/hun er trett og uegnet til tjeneste skal operatøren umiddelbart frigjøre flygeren fra sine plikter uten at dette medfører andre sanksjoner eller konsekvenser.
Publisert: 24. apr 2018