Luftfartskonferansen 2021 – DIGITAL

Luftfartskonferansen 2021 blir et heldigitalt arrangement og datoene er satt til 26. og 27. januar. Selv om vi gjerne skulle invitert både gamle og nye deltakere til Bodø, ser vi oss nødt til å tenke litt annerledes denne gangen, uten at det skal gå utover kvaliteten til konferansen.

Luftfarten opplever sin dypeste krise noensinne, og dette blir et viktig tema under konferansen. Men dårlige tider har også tendensen til å bringe frem styrker, kreativitet og gi grobunn for nye og forbedrede løsninger. Hvordan vi sammen kan skape en mer bærekraftig og robust luftfart er noe vi ønsker å sette fokus på.

Programmet er under utarbeidelse og vi vil slippe talere og temaer jevnlig i tiden fremover, så følg med!