Godskriving av militær flygerutdanning

Hva er argumentet for at ingen militær teori godskrives inn mot CPL og ATPL i det nye regelverket? Dette er et av spørsmålene du får svar på her.

I henhold til nytt regelverk kan vi godskrive militær utdanning. Dette er gitt av artikkel 10 i forordning 1178/2011. Dersom vi skal godskrive slik utdanning må vi også kunne dokumentere grunnlaget for dette overfor EASA i form av for eksempel en gap-analyse.

Vi har per i dag ingen slik analyse mellom den teoretiske utdanningen som gis i forsvaret og den sivile teoretiske utdanningen som ligger i kravene i nytt regelverk. Derfor kan vi heller ikke godskrive teoretisk utdanning fra forsvaret etter de nye bestemmelsene.

Flygere i forsvaret har likevel mulighet til å melde seg opp til teoretiske prøver som privatist. De som har fullført militær utdanning før implementering av nytt regelverk kan derfor også (teoretisk) ha startet sin utdanning til sivilt sertifikat etter reglene i JAR-FCL.

Hva skjer med de som har fått vingen før nytt regelverk trer i kraft, men ønsker å ta ut sivile sertifikater etter 2016?

I forordning 1178/2011, artikkel 9 gis det mulighet for at de som har startet utdanning etter bestemmelsene i JAR-FCL, kan fullføre denne i henhold til dette regelverket, forutsatt at utdanningen gjennomføres innen 8. april 2016. De som ikke blir ferdige til denne datoen må forholde seg til nytt regelverk. Militære flygere som ønsker å ta ut sivile sertifikater etter 8. april 2016, må da ta eksamen i alle de teoretiske fagene.

Se ellers AIC-N 08/13 Overgangsordning for godskriving av militær flygerutdanning