Seniorkontrollanter

Kontrollantene kan stå flere ganger oppført på listen: Grunnen til dette er at de har flere kontrollant autorisasjoner eller flere rettigheter. Vi gjør også oppmerksom på at noen av rettighetene kan være utløpt.


For å søke i PDF etter ønsket autoriasjon/rettighet/fylke Søke i PDF: Ctrl + F Eller: Edit -> Find