Human Performance and Limitations

For å bytte fra nasjonale flysertifikat til sertifikat utstedt i henhold til Part-FCL, er det nødvendig å avlegge og bestå eksamen i faget Human Performance and Limitations (HPL).

  • Innehavere av nasjonalt sertifikat, som skal bytte til Part-FCL-sertifikat, må avlegge teoriprøve i faget Human Performance and Limitations (HPL). Disse kandidatene kan melde seg opp som privatister.
     
  • For påmelding benytt skjema NF-1089 B «Påmelding til teoriprøve for operative luftfartsertifikat/rettighet». Noter ønsket eksamenssted, ønsket dato og e-postadresse som Luftfartstilsynet kan nå deg på.
     
  • Eksamen må i utgangspunktet tas i de oppsatte eksamensperiodene for gjeldende sertifikat. Informasjon om eksamensperiodene finner du på utdanningssiden under «Orientering ved teorieksamen ...». Utenom de fastsatte periodene kan eksamen tas hos Luftfartstilsynet i Bodø etter nærmere avtale.
     
  • Eksamen gjennomføres på ulike måter for de forskjellige sertifikatene: PPL (20 spørsmål, 30 min, papir), CPL (36 spørsmål, 45 min, elektronisk) og ATPL (48 spørsmål, 1 time, elektronisk).

For å søke om utstedelse av Part-sertifikat benyttes skjema NF-1022 B «Søknad om bytte av norsk nasjonalt sertifikat til EASA Part-FCL-sertifikat».