Godkjente treningsorganisasjoner for kabinbesetningsmedlemmer (CCTO)

Her finner du oversikt over godkjente treningorganisasjoner (Cabin Crew Training Organisations, CCTO), samt organisasjoner som er godkjente for utstedelse av Cabin Crew Attestation (CCA).

 

Organisasjonsnavn

Godkjenningsnivå

Widerøe`s Flyveselskap AS

Trening og utstedelse av CCA.

Norwegian Air Shuttle ASA

Trening og utstedelse av CCA

Topflight

Trening