Gjenutstedelse av FAA Pilot Certificates

Flygere som har FAA sertifikat utstedt på basis av norsk sertifikat (14 CFR Part 61.75) med sertifikatnummer N-ddmmyy + 5 siffer, vil ikke lenger være gyldig når du får utstedt nytt Part-FCL sertifikat, da dette sertifikatet har en annen nummerering.

I Forordning 1178/2011 er det satt en ny standard for hvilket nummer-format EASA Part-FCL sertifikater skal ha.  Denne standarden skal alle medlemslandene følge. Resultatet av den nye standarden er at alle som får nytt Part-FCL sertifikat også får et nytt sertifikatnummer. Noe som igjen medfører at FAA sertifikater som tidligere er utstedt på basis av europeiske sertifikater vil ha ugyldig referanse.

EASA og Federal Aviation Administration (FAA) ble sommeren 2013 enig om en forenklet prosedyre som kan benyttes av land tilknyttet EASA for å håndtere problemet med nye nummer på Europeiske sertifikater.

I henhold til FAA sine prosedyrer må en innehaver av et FAA sertifikat møte opp personlig på et FAA-kontor for å få utstedt nytt sertifikat.

EASA informerte da FAA om at den nye prosedyren ville skape store vanskeligheter for EU-sertifikat innehavere. Det ble da utarbeidet en «light renewal process» for å avhjelpe denne situasjonen. Denne prosedyren er bare tilgjengelig for piloter med EASA Part-FCL sertifikat som bor utenfor USA og som er innehaver av et FAA sertifikat som er utstedt basert på et Europeisk sertifikat.  Denne prosedyren gjelder bare for endring som følge av nummer-endringen.  For alle øvrige endringer må de følge FAA’s standard prosedyrer.

Følgende gjelder:

 • «Light renewal process» gjelder i perioden 8.april 2013 til 8.oktober 2018.
 • Piloter som ønsker å få sitt FAA sertifikat gjenutstedt på bakgrunn av at de har fått utstedt et Norsk Part-FCL sertifikat, må møte opp personlig hos Luftfartstilsynet i Bodø og ha med seg følgende dokumentasjon:
  • Pass, førerkort eller nasjonalt id-bevis.
  • Gyldig FAA-sertifikat.
  • Sertifikat utstedt av Luftfartstilsynet (CAA-N) som FAA-sertifikatet er utstedt på bakgrunn av.
  • Part-FCL sertifikat.
 • Denne prosedyren vil ikke gjelde for suspenderte, inndratte eller utløpte sertifikater.

Gebyr blir belastet i henhold til gebyrforskriften § 33, med sats for bekreftelse av utstedt sertifikat.