Kontakt NLR

NLR har ekspedisjons- og telefontid på hverdager fra kl. 10 til klokken 14 og kan kontaktes på telefonnummer: +47 926 46 387 eller E-post: nlr@caa.no.

Dokumenter innlevert før kl. 14 blir normalt dagbokført samme dag som de kommer inn. Dokumenter som mottas etter kl. 14 kan først dagbokføres påfølgende arbeidsdag.

De dagene hvor kontortidens slutt er tidligere, for eksempel onsdag før skjærtorsdag, jule- og nyttårsaften, må dokumenter være innlevert innen kontortidens slutt for å kunne bli dagbokført (få rettsvern) denne dagen.

Når dokumenter mottas vurderes det om dokumentet kan dagbokføres og registreres i NLR. Luftfartsloven setter rammer for saksbehandlingstid. Fra dagbokføring til registrering skal det ikke gå mer enn 14 dager. Fra registrering til retur av dokumenter er det tilsvarende frist.

Registeret har likevel som målsetting å behandle innkomne saker snarest mulig og senest innen en uke etter at de er kommet inn. Dette forutsetter at alle nødvendige dokumenter er oversendt registeret og at de inneholder all nødvendig informasjon. I ferieperioder må det påregnes at behandlingstiden kan bli lengre.

Kontakt Norges luftfartøyregister
Telefon: 926 46 387 (kl. 10:00-14:00)
Fax: 75 58 50 05 (att: NLR)
E-post: nlr@caa.no
 
Luftfartstilsynet
Norges luftfartøyregister
Postboks 243
8001 BODØ
Besøksadresse:
Luftfartstilsynet, Sjøgata 45 - 47,  Bodø