Gebyrer i forbindelse med registeroperasjoner

Registrering i Norges luftfartøyregister er gebyrbelagt. Gebyrene følger av forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet.

Registrering i Norges luftfartøyregister er gebyrbelagt. Etter gjennomført registrering sendes faktura til rekvirenten. Hvis faktura skal sendes andre enn rekvirenten, må dette oppgis ved oversendelse av dokumentene til luftfartøyregisteret. For oversikt over gebyrsatser, se gebyrforskriften. Sletting av luftfartøy eller heftelser er ikke gebyrbelagt.

Betalingsmottaker

Luftfartstilsynet

Kontonummer: 7694 05 07681

Telefon: 75585000
Fax: 75585005 (att: NLR)
E-post: postmottak@caa.no