Forbudte gjenstander

I denne artikkelen finner du en oversikt over det du ikke kan ta med inn i sikkerhetsbegrensede områder eller i din håndbagasje. Du vil også finne en liste over gjenstander som er forbudt i innsjekket bagasje.

a) skytevåpen og andre innretninger som avfyrer prosjektiler – innretninger som kan, eller som tilsynelatende kan, forårsake alvorlige skader ved å avfyre et prosjektil, herunder:

 • alle typer skytevåpen, f.eks. pistoler, revolvere, rifler og haglgeværer
 • leketøy, kopier og etterligninger av skytevåpen som kan forveksles med virkelige våpen
 • deler til skytevåpen, unntatt kikkertsikter
 • trykkluft- og CO2-drevne skytevåpen, f.eks. luftpistoler og luftgeværer
 • signalpistoler og startpistoler
 • buer, armbrøster og piler
 • harpungeværer
 • spretterter og slynger

b) bedøvende innretninger – innretninger som er utformet spesielt for å bedøve eller lamme, herunder:

 • elektrosjokkvåpen, f.eks. elektrosjokkpistoler og elektrosjokkbatonger
 • innretninger til bedøving og avliving av dyr
 • bedøvende og lammende kjemikalier, gasser og sprayer, f.eks. tåregass, pepperspray, syreholdig spray og spray mot skadedyr

c) skarpe eller spisse gjenstander – gjenstander med skarp spiss eller skarp egg som kan forårsake alvorlige skader, herunder:

 • innretninger beregnet på hogging, f.eks. økser og kjøttøkser
 • isøkser og ishakker
 • barberblader
 • tapetkniver
 • kniver med blad som er lengre enn 6 cm
 • sakser med blad som er lengre enn 6 cm målt fra dreiepunktet
 • kampsportsutstyr med skarp spiss eller skarp egg
 • sverd og sabler

d) verktøy – verktøy som kan forårsake alvorlige skader eller brukes til å true luftfartøyets sikkerhet, herunder:

 • brekkjern
 • boremaskiner og bor, herunder batteridriller
 • verktøyer med et blad eller skaft som er lengre enn 6 cm og kan brukes som våpen, f.eks. skrujern og meisler
 • sager, herunder batteridrevne sager
 • blåselamper
 • boltepistoler og spikerpistoler

e) stumpe gjenstander – gjenstander som kan forårsake alvorlige skader når de brukes til å slå med, herunder:

 • balltrær
 • klubber, køller og batonger
 • kampsportsutstyr

f) sprengstoffer og brannfarlige stoffer og innretninger – sprengstoffer og brannfarlige stoffer og innretninger som kan, eller som tilsynelatende kan, forårsake alvorlige skader eller utgjøre en trussel mot luftfartøyets sikkerhet, herunder:

 • ammunisjon
 • fenghetter
 • detonatorer og lunter
 • kopier eller etterligninger av eksplosive innretninger
 • miner, granater og andre militære sprengstoffer
 • fyrverkeri og annet pyroteknisk utstyr
 • røykbomber og røykpatroner
 • dynamitt, krutt og plastiske sprengstoffer

Følgende er forbudt i innsjekket bagasje:

Sprengstoffer og brannfarlige stoffer og innretninger – sprengstoffer og brannfarlige stoffer og innretninger som kan forårsake alvorlige skader eller utgjøre en trussel mot luftfartøyets sikkerhet, herunder:

 • ammunisjon**
 • fenghetter
 • detonatorer og lunter
 • miner, granater og andre militære sprengstoffer
 • fyrverkeri og annet pyroteknisk utstyr
 • røykbomber og røykpatroner
 • dynamitt, krutt og plastiske sprengstoffer

* * Det er tillatt å ha med ammunisjon i innsjekket bagasje forutsatt at luftfartsselskapets prosedyrer for håndtering av våpen og ammunisjon følges. Luftfartsselskapenes prosedyrer for håndtering av våpen og ammunisjon skal være i henhold til ICAO Technical Instructions for the safe transport of Dangerous Goods by Air, Doc 9284-AN/905, 2009-2010 Edition. Passasjeren må informere luftfartsselskapet ved innsjekk om at bagasjen inneholder ammunisjon.

Ammunisjonen skal være forsvarlig pakket, i divisjon 1.4S, kun UN 0012 eller UN 0014, inntil 5kg (11 lbs) bruttovekt per person, for denne personens eget bruk. Ammunisjon med eksploderende eller brennende prosjektiler er ikke tillatt. Det er ikke tillatt å sampakke flere personers tillatte mengde. Man kan bare ta med ammunisjon til utlandet dersom det er tillatt på bestemmelsesstedet, samt alle steder den reisende mellomlander