Transportklagenemnda håndterer passasjerklager

Passasjerklager på både norske og utenlandske selskaper, sendes til Transportklagenemda og pakkereisenemda (Norsk reiselivsforum).

Klager sendes via nettsiden til Norsk reiselivsforum som er sekretariat for Transportklagenemda og Pakkereisenemda.