Dine rettigheter

Her finner du informasjon om det felleseuropeiske regelverket for passasjerrettigheter. Du finner også en nedlastbar versjon av plakaten "Dine rettigheter", som også henger rundt om på norske flyplasser.

 

Innstillinger

Dersom flyet ditt innstilles har du krav på:

 • forpleining
 • hotellinnkvartering der det er nødvendig
 • valg mellom refusjon eller omruting av billetten
 • standardisert erstatning på mellom 250 euro og 600 euro, avhengig av distansen du skal fly

Du har IKKE krav på erstatning dersom flyselskapet kan dokumentere at innstillingens skyldes en ekstraordinær omstendighet.

Forsinkelser

Dersom flyet ditt er mer enn to timer forsinket har du krav på:

 • forpleining
 • hotellinnkvartering der det er nødvendig

Dersom flygningen er mer enn fem timer forsinket, kan du kreve billettprisen refundert. Refusjon gis kun dersom du ikke reiser.

Ved forsinkelse KAN du i enkelte tilfeller ha krav på standadardisert kompensasjon.

Nektet ombordstigning

Dersom du blir nektet ombordstigning har du krav på:

 • forpleining
 • hotellinnkvartering der det er nødvendig
 • standardisert erstatning på mellom 125 euro og 600 euro avhengig av distansen du skal fly

Ovennevnte krav bortfaller dersom den nektede ombordstigningen er selvforskyldt. (Som for eksempel på grunn av alkoholpåvirkning).

Er flyet ditt overbooket SKAL flyselskapet søke etter passasjerer som frivillig vil stå igjen. Dersom ingen melder seg frivillig kan flyselskapet nekte deg ombordstigning.

Assistanse

Bevegelseshemmede og personer med redusert mobilitet skal ikke diskrimineres. Denne passasjergruppen har krav på assistanse fra de ankommer lufthavnen de skal reise fra, til de skal forlate lufthavnen ved bestemmelsesstedet. Assistansen SKAL være kostnadsfri.

Klageorgan

Transportklagenemda er ditt klageorgan dersom du ikke har mottatt den hjelp, service og assistanse du har krav på i forbindelse med flyreisen din. Nemda behandler klager på flyselskap, reisebyråer, og lufthavner. Du kan klage på alle forhold som direkte knytter seg til gjennomføringen av flyreisen, for eksempel forsinkelser, kanselleringer og bortkommet eller skadet bagasje. Veiledning og elektronisk klageskjema finner du på Transportklagenemndas hjemmesider.

www.flypassasjer.no

www.flypassasjer.no er et nettsted som til enhver tid vil ha oppdatert informasjon om rettigheter og regelverk som berører deg som flypassasjer.

På nettsiden kan du finne:

 • veiledning til klagebehandling
 • kontaktinfo til alle europeiske klageorgan
 • link til den felleseuropeiske listen over flyselskaper/flytyper/land som ikke har tillatelse til å fly på Europa
 • linker til relevante regelverk
 • link til EU-Kommisjonens sider om passasjerrettigheter
 • Informasjon til bevegelseshemmede passasjerer
 • OSS – Ofte stilte spørsmål

Flyselskapene er pålagt å informere deg om dine rettigheter som flypassasjer.

Forskrift om flypassasjerers rettigheter ved nektet ombordstigning og innstilt eller vesentlig forsinket flyging

Luftfartstilsynet viser til en nyttig link på Forbrukerrådets internettside. Her gir Forbrukerrådet gode råd når det gjelder forbrukernes rettigheter ved flyreiser.