VFR-guiden for 2018

VFR-guiden 2018
Foto: Harald Hagen

VFR-guiden for 2018 er klar, og fungerer nå som et nettkurs. VFR-guiden gjev allmennflygarar oversikt over nokre av dei viktigaste omsyna som må takast når ein ferdast innanfor norsk område.
 

Nettkurset er laga for å gje pilotar innspel i planlegging og gjennomføring av flyturar i norsk luftrom.