VFR-guiden for 2016

Foto: Tomas Johansson

VFR-guiden for 2016 er klar, og kan lastast ned i pdf. VFR-guiden gjev allmennflygarar oversikt over nokre av dei viktigaste omsyna som må takast når ein ferdast innanfor norsk område. Heftet er laga for å gje pilotar innspel i planlegging og gjennomføring av flyturar i norsk luftrom.
 

Klikk her for skjermversjonen av VFR-Guiden for 2016