Spørreundersøkelse om flyging i kontrollert luftrom uten klarering

Foto: Thomas Hytten

Vi trenger hjelp fra deg for å redusere antall flyginger i kontrollert luftrom uten klarering.

Hvert år skjer det dessverre at luftfartøy kommer inn i luftrom hvor det kreves klarering uten at klarering er gitt. Dette kan føre til farlige situasjoner. Det er derfor viktig at vi jobber med å redusere denne type hendelser. Flyging uten klarering i luftrom hvor dette kreves, kalles ulovlig luftromsinntrengning eller «airspace infringement». Du kan lese mer om dette i denne artikkelen fra Skybrary.

Luftfartstilsynet jobber med EASA (European Aviation Safety Agency) for redusere tilfeller av flyging i kontrollert luftrom uten tillatelse. I den forbindelsen er det fint om du kan svare på noen spørsmål om utstyr, og om du har vært involvert i en slik hendelse. Hensikten er å se nærmere på hva vi kan gjøre for å redusere antall tilfeller hvor man flyr inn i luftrom uten nødvendig klarering.

Å besvare undersøkelsen tar under 10 minutter. Frist for å svare er satt til 28. februar 2018.

Lenke til spørreundersøkelse https://goo.gl/forms/QPFYkmV251n1WWVf1