Flyoppvisning i Norge

foto:colourbox.com

Luftfartstilsynet har i samarbeid med Norges Luftsportforbund utarbeidet et flygeblad som forteller litt om hvordan arbeidet med oppvisningsflyging foregår i Norge.

Hvert år arrangeres det flere små og store flyoppvisninger rundt omkring i landet. Størrelsen varierer fra enkeltstående arrangement med kun et luftfartøy opp til store samlinger med titalls luftfartøy.

Last ned flygebladet her (pdf).


Forskrift for flyoppvisning ble oppdatert og publisert våren 2015. Denne er tilgjengelig her. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-04-23-424

For å kunne delta som oppvisningsflyger i Norge kreves det egen opplæring etter godkjent opplæringsprogram. Det må også demonstres ferdigheter og kunnskap for evaluator utpekt av Luftfartstilsynet. Oversikt på evaluatorer er tilgjenglig her. http://www.luftfartstilsynet.no/selvbetjening/allmennfly/Operativ/Oversikt_oppvisningsevaluatorer

Skal du arrangere flygeoppvisning og trenger hjelp for å utarbeide risikoanalyse. Se vår veileder for dette her http://www.luftfartstilsynet.no/selvbetjening/allmennfly/UAS/Risikoanalyse