Nettkurs for droneoperatører

Nettkurs

Her finner du nettkurset for RPAS (drone) operatører som skal operere i kategoriene RO2 og RO3. Operative ledere, fartøysjefer og piloter må bestå eksamen. Kurset er uttømmende for å bestå eksamen, samtidig er den enkelte operatør ansvarlig for å ha nødvendig kompetanse for sikker drift.


 

Gi RPAS operatører grunnleggende teoretisk forståelse til å håndtere risiko under egne operasjoner.
Piloter, fartøysjefer og operative leder i kategori RO2 og RO3 som skal operere RPAS i Norge. Anbefales for RO1 operatører.
Pensum til eksamen for kategori RO2 og RO3. Informasjonsmateriell for kategori RO1.
Flygere og fartøysjefer for luftfartøy uten fører om bord (Remotely Piloted Aircraft System) i godkjent RPAS-kategori 2 og 3 (RO2 og RO3) må bestå teorieksamen. Kravet er innført for å sikre at flygere og fartøysjefer som opererer luftfartøy i denne kategorien, kan vise kunnskaper om luftfartssystemet og relevante fagområder som oppgitt i pensum til eksamen.

Pensum

Luftfartstilsynet tilbyr gratis nettkurs som legges til grunn for eksamen. Det er viktig å merke seg at alle vedlegg og lenket innhold i kurset er del av pensum med mindre innholdet er merket «til orientering». Dette omfatter, men er ikke begrenset til følgende dokumenter:

• Aeronautical Information Publication (AIP)
• Regelverk omfattet i nettkurset
• Aeronautical Information Circular (AIC)

Kandidatene vil til enhver tid se hvilken revisjon av nettkurset som er relevant for eksamen. I tilfelle hvor nettkurset revideres vil dette bli publisert på Luftfartstilsynets hjemmeside, med dato for når endringene gjelder.


Om eksamen

Prøven kan gjennomføres ved alle trafikkstasjoner som drives av Statens vegvesen. Eksamen gjennomføres elektronisk. Se Elise ta droneeksamen i en kort, informativ video!

Oversikt på trafikkstasjonene og åpningstider er tilgjengelig her.


Regler for eksamen

Gjennomføring av eksamen vil bli regulert etter samme forskrift som benyttes for andre eksamensordninger i luftfarten (BSL C 1-1a - Forskrift om generelle bestemmelser om utstedelse av luftfartssertifikater).

Her finner du eksamensreglementet. (PDF)

Det er viktig at du leser dette før du tar eksamen.


Innhold og spørsmål

Prøven vil inneholde 40 spørsmål som hver har fire alternative svar. Kun ett av alternativene vil være rett. Både rekkefølge på spørsmål og spørsmålsalternativer vil variere fra kandidat til kandidat. For å bestå må kandidaten svare korrekt på minimum 75% (/30 spørsmål) innenfor en tidsfrist på 80 minutter. Spørsmålene er tilgjengelig på norsk og engelsk.


Gjennomføring

Oppmelding
Dersom du ønsker å avlegge teorieksamen må du møte ved en av Statens vegvesen sine trafikkstasjoner. Eksamen er tilgjengelig for alle som kan vise gyldig identifikasjon og betaler eksamensgebyr, men dersom du har jukset under en tidligere eksamen, vil du bli utestengt i 12 måneder. Du vil ikke få tilgang til å gjennomføre ny eksamen før denne karantenetiden er utløpt. Statens vegvesen har myndighet til å bortvise personer som ikke oppfyller kravene til å gjennomføre eksamen.

Gyldig legitimasjon
Det er viktig å medbringe gyldig legitimasjon.
Her kan du se hvilken type legitimasjon som aksepteres.

Betaling
Gebyret på kr 1010 betales kontant eller med debetkort. Kredittkort aksepteres dessverre ikke.

Besvare spørsmål og svar på eksamen
Spørsmålene besvares elektronisk. Det er viktig å sette seg grundig inn i eksamensreglementet før eksamen påbegynnes. Så snart alle spørsmål er besvart vil kandidaten motta resultatet. Alle resultater registreres hos Luftfartstilsynet.

Forsøk på juksing under eksamen
Dersom det avdekkes forsøk eller gjennomføring av juks vil saken bli behandlet av Luftfartstilsynet. Eksamensjuks vil medføre karantene fra å kunne avlegge ny eksamen i 12 måneder.

I tilfelle du består
Etter bestått teorieksamen vil du umiddelbart få et vedtak som dokumenterer at du har bestått. Dette oversendes også automatisk til Luftfartstilsynet. Det er viktig at en kopi av dette dokumentet lagres hos den eller de operatørene hvor du skal fly. Den enkelte operatør en ansvarlig for å føre oversikt over hvilke flygere og fartøysjefer som har bestått eksamen.

I tilfelle du ikke består
Dersom du ikke oppnår minimumskravet for bestått eksamen vil du få beskjed om at eksamen ikke ble bestått. Det er mulig å melde seg opp til ny gjennomføring påfølgende dag, men vi anbefaler alle kandidater å sette seg grundig inn i pensum før eksamen. Du har også rett til å klage i etterkant. I tilfelle du stryker, deretter klager, men velger å avlegge ny eksamen før klagen er behandlet, vil klagen bli ansett som trukket.


Gyldighet

Bestått teorieksamen har ingen tidsbegrenset gyldighet innenfor dagens regelverk. Med dagens krav betyr det at du kun skal avlegge eksamen en gang. Den enkelte operatør er ansvarlig for at flygere og fartøysjefer får tilstrekkelig og tilpasset kompetanseoppfølging basert på de risikoanalyser som benyttes av den enkelte operatør. Dette må blant annet kombineres med praktisk bruk av det systemet som operatøren benytter og for eksempel området hvor det opereres.

 

Modul A.jpg

Modul A
Læringsmål for denne modulen

Som bruker få forståelse av generelle luftfartsregler og -prinsipper samt grunnleggende begreper for bruk av ubemannet luftfartøy

Tema

 1. Luftfart
 2. Innføring RPAS

Start Modul A

Modul B.jpg

Modul B
Læringsmål for denne modulen

Få forståelse av tekniske og operative prinsipper for drift og vedlikehold av ubemannet luftfartøy

Tema

 1. Teknisk
 2. Operativ

Start Modul B

Modul_C.jpg

Modul C
Læringsmål for denne modulen

Få forståelse av luftromsorganisering, landingsplasser og lufttrafikktjenesten i Norge.

Tema

 1. Luftrom
 2. Lufttrafikktjenesten
 3. Landingsplasser
 4. Lufttrafikkregler
 5. Kommunikasjon
 6. Meteorologi

Start Modul C

Modul_D.jpg

Modul D
Læringsmål for denne modulen

Få forståelse relevante menneskelige faktorer for bruk av ubemannet luftfartøy

Tema

 1. Fysiologiske faktorer
 2. Ta beslutninger

Start Modul D

Modul_E.jpg

Modul E
Læringsmål for denne modulen

Ha kjennskap til de mest relevante regelverk for bruk av ubemannet luftfartøy i Norge.

NB Oversikten er ikke uttømmende. Andre regler som ikke er tatt med i kursmateriellet kan også være av betydning for operasjonene.

Tema

 1. Regelverk i luftfart
 2. BSL A 7-1 Forskrift om luftfartøy som ikke har fører om bord mv
 3. Bruk av forskrifter i luftfart
 4. Andre relevante regler

Start Modul E

Modul_F.jpg

Modul F
Læringsmål for denne modulen

Få forståelse av vilkår som gjelder for BLOS operasjoner for bruk av ubemannet luftfartøy i Norge.

Tema

 1. Spesielle krav til RPA
 2. BLOS i luftrommet
 3. Navigasjon

Start Modul F