Deklarering og søke om tillatelse

Deklarering (RO1)

For å operere i kategori RO1 må det sendes en deklarering til Luftfartstilsynet der operatøren må bekrefte at hen er kjent med hvilke krav og begrensinger som gjelder for operere innenfor denne kategorien. Skjema for deklarering er tilgjengelig under skjema og har referansenummer NF-1114.

Det må utarbeides en operasjonsmanual som beskriver planlagte operasjoner. Mal for dette dokumentet er tilgjengelig her. OM skal ikke godkjennes, men Luftfartstilsynet kan be om at manualen skal fremvises.

Så snart skjema er sendt Luftfartstilsynet og den som deklarerer har mottatt mottaksmelding fra vårt arkiv, kan operasjonene påbegynnes. Vi understreker at dette er ikke en godkjenning, men en erklæring, der den som deklarerer er ansvarlig for å følge vilkårene for RPAS-operatør i kategori 1 (RO1). Benytt gjerne vår e-postadresse postmottak@caa.no

Når deklarerte opplysninger er overført vårt system vil operatøren motta en bekreftelse på at opplysningene er registrert. Deretter publiseres informasjon i oversikt på droneoperatører. På grunn av stor pågang tar det dessverre litt tid for at listene oppdateres.


Søke om tillatelse (RO2 og RO3)

Dersom det skal gjennomføres operasjoner som faller utenfor RO1 kategorien må operatøren ha operasjonstillatelse fra Luftfartstilsynet.

Først og fremst må det utarbeides en tilpasset operasjonsmanual. Mal for dette dokumentet er tilgjengelig her.

Deretter må operatøren søke Luftfartstilsynet om godkjenning ved å benytte skjema som er tilgjengelig under skjema og har referansenummer NF-1113. For raskest mulig saksbehandling er det viktig å kontrollere at skjema er komplett og samtlige relevante vedlegg medfølger søknaden. Benytt gjerne vår e-postadresse postmottak@caa.no

Operasjoner i kategori RO2 og RO3 kan ikke påbegynnes før operatøren har fått tillatelse.

Så snart alle opplysninger er registrert i vårt system vil informasjon om operatør bli publisert i oversikt på droneoperatører.