Advarer mot falsk dokumentasjon ved salg av fly

Luftfartstilsynet har fått kjennskap til mikrofly lagt ut for salg med falske luftdyktighetsbevis. Flyene er forsøkt solgt i utlandet, med dokumenter som for et utrent øye kan se ut til å være utstedt av Luftfartstilsynet.

I løpet av 2017 har Luftfartstilsynet mottatt to henvendelser om mikrofly med falske luftdyktighetsbevis. Flyene ble forsøkt solgt på nettsider for handel med fly, og potensielle flykjøpere fra Belgia, Nederland, Frankrike og Norge har tatt kontakt med Luftfartstilsynet for å spørre om dokumentene er ekte eller falske.

You can read this information in English.

Morten Larsen, seksjonssjef for Luftdyktighet i Luftfartstilsynet, forteller at det raskt kunne slås fast at begge luftdyktighetsbevisene er falske, således relativt dårlig dokumentfalsk.

– Selv om det ikke var profesjonelle forfalskninger, synes jeg det er grunn til å advare potensielle flykjøpere om at det dessverre altfor ofte følger falsk dokumentasjon med i forbindelse med salg av fly og flydeler. Problemet ser ut til å øke i omfang. I likhet med kjøp av hus eller bil må folk være årvåkne når de vurderer å kjøpe fly. Noen forsøker bevisst å svindle for å tjene mer på et flysalg enn de hadde gjort uten et luftdyktighetsbevis. Kjøper man et slikt fly, blir man lurt til å tro at flyet har et sikkerhetsnivå det ikke har, sier Larsen.

Når det gjelder flydeler, medfølger falsk dokumentasjon enda hyppigere enn i forbindelse med salg av hele fly. EUs flysikkerhetsbyrå, EASA (European Aviation Safety Agency), tok i august i fjor opp problemet med falske, ukjente eller ikke-godkjente flydeler, kalt SUP (Suspected Unapproved Parts) på engelsk. Se EASAs Safety Information Bulletin 13/2017 for mer info.

I denne bulletinen har EASA listet opp en rekke flydeler som trolig ikke har de nødvendige godkjenningene.

Kravet til godkjente produsenter er at hver eneste flydel skal ha et delenummer, eller både delenummer og serienummer for større deler, slik at produksjonshistorien er dokumenterbar og identifiserbar. Når det kommer til SUP, er delenummer og produksjonshistorie fraværende eller forfalsket. Usikkerhet om falske deler kan enklest unngås om man handler deler fra anerkjente forhandlere, råder Morten Larsen.

Om noen oppdager falske deler eller falsk dokumentasjon, eller er i tvil om dette, bør det meldes fra til Luftfartstilsynet. Falske deler og luftdyktighetsbevis kan i verste fall føre til alvorlige ulykker, noe som har skjedd tidligere. Granskningen etter Partnair-ulykken i 1989 konkluderte med at ikke-godkjente flydeler var rotårsaken til at flyet styrtet i havet nær Hirtshals i Danmark. Alle om bord, 50 passasjerer og fem besetningsmedlemmer, mistet livet.