24-bits ICAO-kode for programmering av ELT og/eller Mode S transponder

Vi får mange henvendelser om 24-bits ICAO-kode til Luftfartstilsynet. For at du raskest mulig skal få svar, følg gjerne denne fremgangsmåten:

  1. Send e-post til postmottak@caa.no med tittel LN-xxx (fyll inn aktuell registrering i stedet for xxx) – Anmodning om 24-bits ICAO-kode
  2. Du mottar snarest kode tilbake som e-post
  3. Samme kode brukes for programmering av ELT og Mode S transponder
  4. Kode følger luftfartøyet, ikke eier/operatør


Normalt vil du få svar innen én arbeidsdag.