Advarer mot falsk dokumentasjon ved salg av fly

Luftfartstilsynet har fått kjennskap til mikrofly lagt ut for salg med falske luftdyktighetsbevis. Flyene er forsøkt solgt i utlandet, med dokumenter som for et utrent øye kan se ut til å være utstedt av Luftfartstilsynet.

Endringer for radioutstyr i luftfarten

Fra 1. januar 2018 innføres et felleseuropeisk krav om kanalseparasjon for radioer som benyttes i luftfarten. Norske operatører blir berørt, men absolutt krav om kanalseparasjon på 8,33 kHz i norsk luftrom blir ikke innført før i 2026.

24-bits ICAO-kode for programmering av ELT og/eller Mode S transponder

Vi får mange henvendelser om 24-bits ICAO-kode til Luftfartstilsynet. For at du raskest mulig skal få svar, følg gjerne denne fremgangsmåten:

Krav til radioer som benyttes i luftfarten

Det innføres nye krav til kanalseparasjon for radioer som skal benyttes i luftfarten. Dette berører også norske operatører, men det har foregått en prosess for å vurdere hvilke områder som kan unntas kravet.

Betre vilkår for allmennflyging

Luftfartstilsynet ønsker å legge betre til rette for utvikling og økt tryggleik av allmennflyging. Derfor arbeider vi for ei forenkla regulering av dette segmentet av norsk luftfart.

Ny driftsforskrift for privatflyging i Norge

Fra 28. oktober 2014 gjelder felleseuropeisk driftsforskrift for privatflyging i Norge. Denne heter Part NCO og omfatter kun luftfartøy definert som enkle. På denne siden finner du informasjon om hvilke endringer av operative driftskrav dette medfører.

Bruk av modellfly

Luftfartsloven skiller mellom "luftfartøy som ikke har fører om bord" og "innretninger som er bestemt til å bevege seg i luften, men som ikke kan anses som luftfartøyer". Det må altså skilles mellom RPAS og modellfly, da modellfly ikke defineres som luftfartøy.

Flyoppvisning i Norge

Luftfartstilsynet har i samarbeid med Norges Luftsportforbund utarbeidet et flygeblad som forteller litt om hvordan arbeidet med oppvisningsflyging foregår i Norge.

Vinterflyging i Norge

Her finner du Luftfartstilsynets mest oppdaterte informasjonshefte om vinteroperasjoner for privatflygere som flyr VFR.