Oversikt over kontrollantseminar i 2018

Kontrollantseminar 2018 - Boarding display.jpg
Kontrollantseminar 2018 - Boarding display.jpg

Luftfartstilsynet planlegger flere kontrollantseminar for 2018. Påmelding og informasjon om seminarene vil bli gjort kjent fortløpende og i rimelig tid før seminarstart.

Luftfartstilsynet planlegger følgende kontrollantseminar for 2018:

 

Førstegangsseminar for kontrollanter:

6.-8. mars 2018, i Bodø

 

Oppfriskningsseminar for kontrollanter:

2.-3. mai 2018 på Østlandet

6.-7. november 2018 i Bodø

 

Seminar for seniorkontrollanter

29.-30. mai 2018 i Bodø

12.-13. juni 2018 på Østlandet