NOTEX 2014/7

Forlengelse eller fornyelse av rettighet. Denne NOTEX erstatter NOTEX 2012/3.

I forbinelse med “Proficiency Checks” er det viktig å være oppmerksom på følgende:

 1. En rettighet må ikke forlenges eller fornyes i et utgått sertifikat:
  • Ved utgått rettighet må kandidaten gjennomføre oppfriskningstrening ved en ATO.
  • Følg relevante retningslinjer i AMC1 FCL.625 eller AMC1 FCL.740 for gjenutstedelse av rettighet.
  • Nytt sertifikat med gyldig rettighet vil bli utstedt av Luftfartstilsynet.
 2. Ved forlengelse av rettighet når gyldighetsperiode for sertifikat er kortere:
  • En rettighet; for eksempel SEP skal føres inn i sertifikatet med (normal) gyldighetsperiode 24 måneder selv om sertifikatet utløper etter for eksempel 9 måneder.
  • Kontrollanten skal opplyse kandidaten om at han må fornye sertifikatet i god tid før utløpsdatoen.
  • Kandidaten kan ikke utøve en rettighet i et utgått sertifikat og han er selvfølgelig selv ansvarlig for å fornye sitt sertifikat.
 3. Når uregelmessigheter er oppdaget:
  • Hvis kontrollanten oppdager uregelmessigheter i forbindelse med for eksempel fornyelse av en rettighet så skal ikke rettigheten fornyes.
  • Eksempel på dette kan være at kandidaten har fortsatt å utøve en rettighet etter at denne har gått ut.
  • Slike uregelmessigheter skal innrapporteres til Luftfartstilsynet.
 4. Når “Temporary” eller lignende er utstedt:
  • Etter utstedelse av NF-1094 Temporary permission to act as pilot, NF-0339 Temporary Class and Type Rating A/H, NF-1076 Temporary Language Proficiency Rating og NF-0414 etc. skal det tas kopi.
  • Denne kopien skal returneres til Luftfartstilsynet.

Sven Vidar Bottolvs
Kontrollantinspektør