NOTEX 2015/2

Flytelefonistsertifikat, praktisk prøve.

Flytelefonistsertifikatforskriften (BSL C 5-2a), gir retningslinjer for pensum og gjennomføring av praktisk prøve til flytelefonistsertifikat. Dette medfører at det på skjema NF-1075, er avsatt rubrikk for «bestått», «ikke bestått», i rubrikk, «anmodning om peiling».

Peileutstyret på enkelte flyplasser i Norge er ikke i drift og kalibrert, og er derfor ikke tilgjengelig for slik tjeneste (QDM).

Inntil forskriften og skjema NF-1075 forandres, ønskes det at prosedyren for anmodning om peiling, gjennomgås og simuleres, for å kunne evaluere kandidatens kvalifikasjoner. Dette gjelder på steder der dette ikke kan gjøres reelt.     

Jens Petter Larsen

Kontrollantinspektør