Luftfartstilsynet inviterer til førstegangsseminar for kontrollanter

Luftfartstilsynet arrangerer "Initial Examiner Seminar" i Luftfartstilsynets lokaler i Bodø, 7.-9. mars 2017.

Forhåndskvalifikasjonene må være oppfylt før påmelding. Disse finnes i Part FCL, Subpart K.

Innholdet i seminaret vil dekke den teoretiske delen av «Examiner standardisation» i henhold til FCL.1015, AMC1 FCL.1015 og AMC2 FCL.1015.

Seminaret dekker følgende temaer:

  • Info about Flight Examiner Manual/Handbook
  • Part-FCL and related AMCs and GM relevant to their duties
  • National requirements relevant to their examination duties
  • MCC, human performance and limitations
  • Fundamentals of evaluation relevant to applicant's performance
  • Language Proficiency Requirements and Assessment.

Det er viktig at deltakerne før seminaret setter seg godt inn i relevante områder i Part FCL med tilhørende AMC – GM.

Seminaret starter kl. 10.30, 7. mars og er beregnet ferdig innen kl. 16.30, 9. mars.

Seminaret vil faktureres den enkelte med NOK 4200,-. Deltakerne dekker og arrangerer selv reise og opphold, bortsett fra felles middag 8. mars.

Påmeldingsfrist er 24. februar 2017, og påmeldingen er nå lukket.

Ved spørsmål, kontakt Jens Petter Larsen på telefon 982 61 756, eller pr. e-post jpl@caa.no.