Kontrollanter for helikopter og fixedwing

Kontrollantene kan stå flere ganger oppført på listen: Grunnen til dette er at de har flere kontrollant autorisasjoner eller flere ratinger (rettigheter). Vi gjør også oppmerksom på at noen av ratingene (rettighetene) kan være utløpt.


For å søke i PDF etter ønsket autoriasjon/rettighet
Søke i PDF: Ctrl + F
Eller: Edit -> Find