Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
03/11
07 FEB

Godkjenning av NDT-rettighet i PART 145 Organisasjoner

Denne AIC beskriver hva som må til for at en Part 145-organisasjon skal kunne godkjennes til å utføre ikke-destruktiv testing (non-destructive testing, NDT).

Kravene i denne AIC bygger på EASA Part 145.A.30(f)

Generelt:
Godkjenning til å utføre NDT i en Part 145-organisasjon kan oppnås ved å oppfylle tre vesentlige hovedområder:

 1. NDT-prosedyrer
 2. Ansatt eller tilknyttet ”Responsible Level 3” person
 3. Utdannet, sertifisert og autorisert personell innenfor hvert enkelt NDT-område

Eksempler på NDT-områder:

 • Røntgentest - X-ray
 • Virvelstrømtest - Eddy Current
 • Ultralydtest - Ultra Sonic
 • Magnetpulvertest – Magnaflux
 • Kapilarvesketest - Fluorescent Penetrant
 • Termografi
 • Shearography

(Colour Contrast Dye Penetrant kan utføres uten spesifikk utdanning av Part-66 kategori B1-utdannet personell, under forutsetting av at firmaets MOE beskriver prosedyrer og eventuelt instrukser. Det skal brukes testplater/teststykker for å kontrollere så vel metode som væskens kvalitet. Dette gjelder ikke fluoriserende Dye Penetrant).

Følgende er minimumskrav:

1. Prosedyrer:

I henhold til Part 145.A.65 (b)2 skal organisasjonens MOE inneholde prosedyrer
for:

 • personalets NDT-utdanning, registrering av erfaring, autorisasjon, resertifisering og oppfyllelse av medisinske krav
 • arbeidets utførelse, herunder valg av teknikk, krav til utstyr, samt krav til kalibrering og test av utstyr så vel før, som under arbeidet, gjerne i spesielt godkjente MOE-avsnitt eller en selvstendig NDT-manual.

2. Responsible Level 3

Organisasjonens MOE skal navngi en ”Responsible Level 3”, som er ansvarlig for godkjenning og overholdelse av ovenstående prosedyrer samt at disse lever opp til gjeldende standard. Han/hun er også ansvarlig for godkjenning av firmaets NDT-personell.

Hvis ”Responsible Level 3” ikke er ansatt, skal der foreligge en skriftlig avtale med vedkommende. Luftfartstilsynet vil akseptere firmaets level 3 ved bruk av EASA form 4.

3. Personale:

3.1 Utdanning:

Utdanningen må følge seneste utgave av EN4179 (jfr. Part 145.A.30 (f)), og skal avsluttes med prøve og utstedelse av utdanningsbevis, ved et utdanningssted akkreditert av et nasjonalt aerospace NDT board. For Norge, Sverige og Danmark ivaretas kravet til et nasjonalt board felles gjennom Scandinavian NDT Board.

3.2 Sertifisering:

Det er i henhold til EN4179 fire nivå som krever sertifisering:

Level 1 ”Limited”, er en kvalifikasjon som gir et individ rett til

 • å utføre og evaluere en spesifikk NDT på et spesifikt emne, når arbeidsgiveren har etablert en godkjent prosedyre for dette
 • Arbeidsgiveren skal dessuten godkjenne og dokumentere bruken av Level 1 "Limited" fra gang til gang
 • Kravet til trening og eksaminasjonsspørsmål skal vurderes av "Responsible Level 3" fra gang til gang, men må ikke utgjøre mindre enn 25% av kravet til Level 1 i gjeldende metode
 • Kravet til praktisk erfaring minimum 10% av kravet til Level 1 i gjeldende metode

Level 1, hvor kravet generelt er at man skal:

 • Kunne gjennomføre en oppstilling og kalibrere utstyret iht. instruks godkjent av Level 3
 • Kunne utføre klargjøring av emner både før og etter inspeksjon iht. instruks godkjent av Level 3
 • Gjennomføre en definert test med fastlagte toleranser og verdier for arbeidet iht. instruks godkjent av Level 3 og
 • Etter skriftlig autorisasjon fra "Responsible Level 3", må Level 1 godkjenne eller avvise resultater iht. instruks godkjent av Level 3

Level 2, hvor kravet er som for Level 1, pluss

 • Velge korrekt testmetode
 • Kjenne fordeler og ulemper (begrensninger) ved de enkelte testmetoder
 • Være i stand til å veilede og overvåke trainees og Level 1-personale i de metoder de er utdannet
 • Kjenne NDT-standarder
 • Godkjenne eller avvise resultater ut fra godkjente standarder og spesifikasjoner
 • Skrive instrukser, som skal endelig godkjennes av Level 3

Level 3, hvor kravet er å kunne:

 • Angi spesifikasjon for NDT
 • Skrive firmaprosedyrer og standarder
 • Velge utstyr
 • Verifisere at testmetoden lever opp til krav og være ansvarlig for utstyr og NDT-personell
 • Autorisere metoder, teknikker, installasjoner og prosedyrer
 • Auditere utdanning for oppfyllelse av krav, samt trene og godkjenne alle kategorier av NDT-personell innenfor den metode de er sertifisert til

Dessuten definerer EN4179 tre andre kvalifikasjoner:

 • Trainee er en person som deltar i et utdanningsprogram for en NDT-metode og som ennå ikke er sertifisert
 • Instruktør er en person som er kvalifisert og utpekt til å trene NDT-personell
 • Auditor er en person som er kvalifisert til å gjennomgå NDT-fasiliteter og generelle prosedyrer for å sikre overensstemmelse med gjeldende krav til NDT

Vi anbefaler at organisasjonen minimum har utdannet Level 2 personer for ønsket NDT-område, da NDT er meget erfaringsavheng og en Level 1 person er avhengig av presise godkjente instrukser for hver oppgave.

3.3 Autorisasjon:

Når utdanningsstedet har utstedt et utdanningsbevis, kan det gis en firmaautorisasjon (sertifikat) til utførelse av NDT-arbeid når et akseptabelt erfaringsnivå (fastsatt av ”Responsible Level 3”) kan rettferdiggjøres og skriftlig dokumenteres i form av teori- og praksisperiode eller gjennomførte operasjoner målt i timer.

3.4 Erfaring:

Organisasjonen skal beskrive (evt. dokumentere) hvordan den sikrer at NDT-personalet oppnår tilstrekkelig erfaring.

3.5 Resertifisering:

Dersom akseptabelt erfaringsnivå opprettholdes, gjennomføres resertifisering (prøve og utdanningsbevis) ved et EN4179-godkjent utdanningssted hvert femte år. Level 1 ”Limited” skal imidlertid eksamineres årlig.

3.6 Medisinske krav:

NDT-personale skal i forbindelse med sertifisering kontrolleres for fargeblindhet og korrekt syn (med eller uten briller) og skal ytterligere hvert år kontrolleres for korrekt syn.
”Korrekt syn” kontrolleres med en ”Jaeger No. 1”-test i nærsynthet eller tilsvarende.