Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
02/11
18 JAN

Misbruk av lasere – belysning av fly og ATC-tårn

Denne AIC gir opplysninger om laserutstyr og de potensielt farlige virkninger som misbruk av disse kan forårsake i luftrom der det foregår luftfartsoperasjoner (operativt luftrom). Den henvender seg til flyselskap, lufttrafikktjenesteenheter, piloter og flygeledere under de kritiske faser av flygningen, som start, innflyging og landing.

Bakgrunnsinformasjon

Bekymringer om farene for luftfart, som følge av bruk og misbruk av lasere i operative luftrom (især for piloter under kritiske faser av flygingen) skriver seg tilbake til 1990-tallet. I den senere tid har man dessverre kunnet konstatere en økning i misbruk av lasere mot fly og ATC-tårn - det vil si bevisst og ulovlig bruk av laserpekere til å belyse fly og ATC-fasiliteter.

Lasere kan lettvint kjøpes via internettet; også de som anvendes til profesjonelt bruk. Enhetene finnes med varierende sendeeffekt. Misbruk kan medføre virkninger på øyet og dets funksjon, varierende fra optisk ubehag til varige skader, og kan derved sette flysikkerheten i fare.

Effekt og innvirkning på operasjoner

De potensielt farlige visuelle laserlysene er normalt kun synlige i mørket. Laserlysene gir en intens og sammenhengende retningsbestemt stråle med bølgelengder som dekker det synlige spektrum på 400-700 nanometer. Laserbelysning av fly og ATC-tårn kan sette flysikkerheten i fare - så vel som i nærheten av flyplasser. De fysiologiske (visuelle) virkninger/farer for piloter og ATC-personell i forbindelse med laserbelysning er:

 • Distraksjon og forskrekkelse: Det skjer når et uventet laserlys (eller annet sterkt/kraftig lys) distraherer piloten eller flygelederen under start, innflyvning eller landing i mørket.
 • Blending og forstyrrelse: Dette oppstår når intensiteten av laserlys økes. Det gir synsforstyrrelse, samtidig som nattsynet forringes.
 • Midlertidig flash/blits-blindhet: Denne effekten tilsvarer om man ser på lyset fra et kameras blits. Det oppstår ingen fysisk skade, men en del av synsfeltet kan bli midlertidig redusert. Noen ganger kan det oppstå "etterbilder” (synsforstyrrelse).
 • Mulighet for enda større skade: Noen av laserne har en potensiell utstråling (større effekt enn fem milliwatt) som kan forårsake permanent skade på øyet.

Pilot og flygeleder: God praksis og øyeblikkelige tiltak

Det anbefales at flyselskapene og lufttrafikktjenesteenhetene utarbeider faste prosesser og prosedyrer (god praksis/øyeblikkelige tiltak), som personalet kan følge i tilfelle av laserbelysning. Forholdsregler og tiltak kan eksempelvis omfatte:

 • Se bort fra laserstrålen hvis det er mulig. Man bør IKKE forsøke å finne lyskilden ved å stirre på laserstrålen
 • Beskytt øynene og overvei mulighetene for å senke/heve "sun blinds" for å redusere virkningene av laserlyset
 • Gni ikke i øyet - det øker risikoen for skade på hornhinnen
 • Vurder muligheten for å skru opp cockpit-/TWR-belysningen for å begrense eventuelle følger av ytterligere belysning
 • Vurder å gi kontroll av flyet eller kontrollposisjon til en ”ikke-utsatt” kollega
 • Piloter:
 • Flygeleder:

Luftfartstilsynet minner om at hendelse i tilknytning til misbruk av laser mot fly og ATC- tårn er rapporteringspliktig.

(Innholdet i denne AIC er hentet fra dansk AIC B 40/10 av 5 november 2010)