Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
13/05
18 FEB

Dispensasjon for operasjon med en-motors turbindrevne fly

Luftfartstilsynet har i samarbeid med luftfartsmyndighetene i Danmark og Sverige besluttet at luftfartsselskaper som opererer en-motors turbindrevne fly i henhold til JAR-OPS 1, kan få dispensasjon fra kravet i JAR-OPS 1.525 Ca) vedrørende flyging om natten eller under IMC forhold.

En dispensasjon vil innebære at skandinaviske operatører aven-motors turbindrevne fly gis anledning til å utføre flyging med passasjerer og frakt om natten og under IMC forhold (lFR-flyging)

For å få slik dispensasjon, må luftfartsselskapet søke Luftfartstilsynet. Ved behandling av søknad om dispensasjon for slik type flyging vil Luftfartstilsynet legge siste versjon av JAR-O PS NPA 29 til grunn. Det vil også være forutsatt at slik flyging er beskrevet i selskapets operasjonsmanual, og godkjent av operatørens luftfartsmyndighet.

Luftfartstilsynet kommer til å praktisere dette inntil "singel Engine IMC" er ivaretatt av JAR-OPS 1. For operatører som i dag innehar dispensasjon til å utføre fraktflyging om natten eller under IMC forhold frem til 1. oktober 2005, vil dette fortsatt være gjeldene.

Ytterligere informasjon kan fåes ved henvendelse til Luftfartstilsynet.