Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
19/06
23 MAI

Overgangen fra norske flyteknikersertifikater og - kvalifikasjoner til Part-66 vedlikeholdssertifikat for luftfartøy

Generelt

Denne AIC inneholder overgangen fra norske flyteknikersertifikater og -kvalifikasjoner til tilsvarende EASA Part-66 Vedlikeholdssertifikat for luftfartøy.

Det gjøres oppmerksom på at overgangen er beskrevet i veiledningsdokumentet for EASA Part-66 Vedlikeholdssertifikat for luftfartøy.Veiledningsdokumentet legges til grunn for saksbehandlingen.

Søknad

Søknad om overgang av norske flyteknikersertifikater og -kvalifikasjoner til Part-66 Vedlikeholdssertifikat for luftfartøy skal gjøres på skjema EASA FORM 019. Dette skjemaet finnes på Luftfartstilsynets internettside under Selvbetjening > Skjema > Vedlikehold.

Gebyr

Gebyr for utstedelse av Part-66 Vedlikeholdssertifikat for luftfartøy betales i henhold til Gebyrregulativet.

Dette er kunngjort i BSL A.

Rettigheter

Rettigheter gitt i norske flyteknikersertifikater og -kvalifikasjoner, vil kunne overføres til Part-66 Vedlikeholdssertifikat for luftfartøy.

Vedlikeholdssertifikat for luftfartøy

Når det gjelder rotorkjøring og taksing behandles dette som en nasjonal rettighet. Part-66 forskriften inneholder ikke retningslinjer for hvordan slik teoretisk- og praktisk- trening skal gjennomføres. Det er Part-145 vedlikeholdsorganisasjonen som må beskrive og utføre en slik trening. Et slikt treningsprogram skal være godkjent av Luftfartstilsynet.

Konsekvenser

Norske flyteknikersertifikater og -kvalifikasjoner som er utstedt etter BSL C7 for tunge luftfartøy skal innen 28.september 2006 være byttet til et Part-66 Vedlikeholdssertifikat for luftfartøy.

Norske flyteknikersertifikater og -kvalifikasjoner som er utstedt etter BSL C7 for lette luftfartøy skal innen 28.september 2008 være byttet til et Part-66 Vedlikeholdssertifikat for luftfartøy.

Et JAR-66 Vedlikeholdssertifikat for luftfartøy behøver ikke straks byttes til et Part-66 Vedlikeholdssertifikat for luftfartøy. Fordi JAR-66 Vedlikeholdssertifikat for luftfartøy anses utstedt i henhold til kravene til Part-66 Vedlikeholdssertifikat for luftfartøy.