Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
45/04
18 NOV

Bruk av oksygen over 10 000 fot

I september 2001 mistet en privatflyger kontrollen over flyet etter å ha fløyet IFR over 10 000 fot i en periode på ca. 1 time og 5 minutter hvorav ca. 30 minutter flyging foregikk i 14 000 fot uten oksygentilførsel.

Flyet gikk i spinn 2 ganger, men fartøysjefen klarte begge gangene å gjenvinne kontrollen. Hendelsen ble klassifisert som en alvorlig luftfartshendelse, og den ble utredet av Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane (HSLB). HSLB kan ikke utelukke at mangel på oksygen kan ha vært en medvirkende årsak til at fartøysjefen mistet kontrollen. De tilrådde derfor Luftfartstilsynet å vurdere, i samarbeid med Flymedisinsk institutt, om senere års innvunnet erfaring og forskningsresultater tilsier at besetningen, eventuelt alle om bord, skal ha tilførsel av oksygen ved flyging uten trykkabin over 10 000 fot.

På denne bakgrunn og på oppdrag fra Luftfartstilsynet har Flymedisinsk Institutt utarbeidet en rapport. Denne rapporten konkluderer som følger:

- Det er påvist at en frisk persons mentale og fysiske yteevne er redusert i høyder over 10 000 fot.

- Det er store individuelle forskjeller i evnen til å tåle høyde. En og samme person kan også ha forskjellige reaksjoner fra gang til gang ved samme høydeeksponering.

- En liten del av befolkningen, kanskje 1-10 % av unge, friske personer, utvikler besvimelsestendens i høydeområde 10 000 – 15 000 fot. Det er ikke mulig å forutse en slik reaksjon basert på de vanlige helsekontrollene for flygende personell.

- Opphold i kabinhøyder mellom 10 000 – 15 000 fot medfører varierende grad av hyperventilasjon som kan forårsake symptomer ikke ulikt oksygenmangel.

- Med frisk menes i denne sammenheng spesielt fravær av hjerte/kar-, lunge- og blodsykdom (særlig blodmangel). Feber, forkjølelse og andre infeksjonssykdommer og forhold som lavt blodsukker, dehydrering og tretthet reduserer høydetoleransen, likeledes påvirkning av røyking og alkohol/bakrus.

Basert på de fysiologiske betraktninger i rapporten, påvist reduksjon i mental og fysisk yteevne samt fare for besvimelsesreaksjon, er den flymedisinske tilrådning at besetningsmedlemmer i fly uten trykkabin alltid bruker ekstra oksygen når flyhøyden er over 10 000 fot.

Luftfartstilsynet vil på sikt vurdere å endre forskriften i henhold til ovennevnte flymedisinske tilråding.