Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
09/14
17 SEP

Plan for innføring av krav om SMS i det tekniske regelverket.

Fra 28. oktober 2014 trer krav om innføring av Safety Management System i det operative regelverk i kraft. EASA har også lagt frem utkast for innføring av tilsvarende regler i det tekniske regelverket (Part-M, Part 145) og senere også i teknisk utdanning (Part-66 og Part- 147). EASA har i utgangspunktet et ønske om at SMS skal tas inn som en felles manual for alle områder (- en Organisation Management Manual) som inkluderer Safety og Compliance Manual. Manualen kan også lages som en egen Safety Management Manual.

Kravet om innføring av SMS ennå ikke er vedtatt for det tekniske regelverk. Dette vil sannsynligvis bli innført innen 2016-2017.

Luftfartstilsynet ser at operatører som omfattes av både operativt og teknisk regelverk allerede nå kan ha et ønske om å utarbeide felles manual for SMS for begge områder. Luftfartstilsynet vil ikke motsette seg dette, men presiserer at alle referanser i teknisk regelverk må basere seg på det til en hver tid gjeldende regelverk. Luftfartstilsynet kan akseptere at operatørene tar inn og bruker «nye» begrep så lenge alle gjeldende krav ivaretas. Det kan likevel ikke forskutteres hvilke referanser som skal gjøres til kommende regelverk. En slik manual utarbeides og benyttes på eget ansvar. Det innebærer ikke noen form for teknisk godkjenning fra Luftfartstilsynet.