Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
29/10
15 OKT

Denne AIC erstatter AIC-N 28/10 AUTORISASJONSFORSIDE FOR FLYGEHÅNDBOK BORTFALLER


AUTORISASJONSFORSIDE FOR FLYGEHÅNDBOK BORTFALLER

Luftfartstilsynet avslutter praksisen med å utstede ”AFM - Forside/Authorisation Page - Flight Manual”.

EASA har påpekt overfor Luftfartstilsynet at en autorisasjonsforsiden ikke kan utstedes av nasjonal myndighet. Autorisasjon av Flightmanualer kan kun gjøres av EASA.

Fra og med utgivelse av denne AIC gjelder følgende:

1. Nye ”AFM - Forsider/Authorisation Page – Flight Manual” vil ikke bli utgitt

2. Eier/operatør må fjerne eksisterende ”AFM - Forsider/Authorisation Page – Flight Manual” tidligere utstedt av Luftfartstilsynet

3. CAMO organisasjoner må fjerne oppfølging/sjekk av dette dokumentet fra sine prosedyrer

Eier/fartøysjef/operatør er ansvarlig for at luftfartøyet er utstyrt med en gyldig flygehåndbok. Luftfartstilsynet anbefaler at det ved fjerning av ”AFM - Forside/Authorisation Page – Flight Manual” samtidig foretas en kontroll av tilstanden til flygehåndboken. Dette gjelder spesielt de luftfartøy som ennå ikke er tilknyttet en CAMO organisasjon. Luftfartstilsynet vil samtidig minne om at kravet til en gyldig flygehåndbok også gjelder for luftfartøy i kategorien Annex II.