Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
05/10
18 MAR

Retningslinjer vedrørende fakturering av sertifikatgebyrer

Denne AIC erstatter AIC-N 04/02

1.januar 2009 gikk Luftfartstilsynet over til etterskuddsvis fakturering av alle gebyrer. For sertifikatrettigheter er hovedregelen at gebyr blir fakturert sertifikatinnehaver.

Luftfartstilsynet har den siste tiden hatt en rekke henvendelser fra sertifikatinnehavere som har mottatt faktura for sertifikatprøver som de mener skulle vært fakturert arbeidsgiver. Dette skyldes i hovedsak at Luftfartstilsynet ikke har mottatt oppdatert informasjon fra selskap/arbeidsgiver om ansettelsesforhold. Gebyr blir belastet på grunnlag av opplysninger som foreligger på det tidspunktet sertifikatprøven blir behandlet. Dersom ansettelse i selskap ikke er registrert, vil gebyr bli fakturert sertifikatinnehaver.

Selskap med norsk AOC/lisens eller driftstillatelse som ønsker å motta samlefaktura for sertifikatgebyrer for selskapets ansatte, må informere Luftfartstilsynet om dette og oversende en samlet oversikt over sertifikatinnehavernes navn og fødselsdato på e-post til okonomi@caa.no. Oversikten må oppdateres ved endringer, dvs. ved ansettelse av sertifisert personell eller når personell slutter i selskapet. Scandinavian Airlines System kan også be om samlefaktura for sertifikatgebyrer.

Gebyrer som er feilbelastet på grunn av manglende informasjon fra selskap/arbeidsgiver, vil ikke bli kreditert.