Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
02/14
17 FEB

Endring i forskrift om samvirkningsevnen i det europeiske nett for lufttrafikkstyring

Luftfartstilsynet har gjennomført forordning (EU) nr. 1079/2012, som endret ved forordning 657/2013, i forskrift 28. januar 2014 nr. 71 om endring i forskrift om samvirkningsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring.

Forordningen innfører 8,33 kHz radioseparasjon i luftrommet under FL195. Forordningen legger forpliktelser på medlemsstatene, luftromsbrukerne, lufttrafikktjenesten og produsentene av radioutstyr. Kravene vil gjelde for ulike aktører fra forskjellige tidspunkt. Nærmere detaljer fremgår av vedlagte forordning.

I forordningens artikkel 14 åpnes det for at medlemsstatene kan gjøre unntak fra flere av kravene i forordningen. Luftfartstilsynet vil snart sette i gang en prosess der vi vil vurdere om Norge skal benytte seg av unntaksbestemmelsene. I denne prosessen vil vi etablere en dialog med de ulike luftfartsaktørene i Norge. Luftfartstilsynet forventer at denne prosessen vil ferdigstilles i løpet av året.

Forordning (EU) 1079/2012