Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
25/13
18 DES

Nytt regelverk for PPL teorikandidater

Denne AIC erstatter AIC-N 22/13.

Det er i Norge innført nytt regelverk om utdanning og sertifisering av flygere, forordning (EU) 1178/2011 med endring 290/2012 med virkning fra 7. juni 2013. Regelverket er gjennomført i Norge ved forskrift 16. juli 2013 om sertifisering av besetningsmedlemmer.

Dette medfører blant annet endringer for gjennomføring av PPL teorieksamen i forhold til tidligere. Dette går frem av bestemmelsen i FCL.025. Alle kandidater som skal begynne eller har påbegynt sin PPL-teori omfattes av dette punktet i det nye regelverket.

Alle PPL-kandidater har nå anledning til å gå opp igjen til eksamen i de fag vedkommende stryker i, selv om antall ikke beståtte fag overstiger 50 %. Man har fire forsøk per fag, over seks eksamensperioder innenfor en periode på 18 måneder regnet fra slutten av den kalendermåneden kandidaten første gang var oppe til eksamen.

Dersom en kandidat ikke har bestått eksamen i ett av fagene etter fire forsøk, eller ikke har bestått eksamen i alle fag enten i løpet av seks forsøk eller innenfor et tidsrom på 18 måneder, skal han/hun gå opp til eksamen i alle fag på nytt, jf. FCL 025, (b)(3).

Før søkeren tar prøvene igjen, skal vedkommende gjennomgå ytterligere opplæring hos en godkjent opplæringsorganisasjon (ATO). Den påkrevde opplæringens varighet og omfang skal fastsettes av opplæringsorganisasjonen, på grunnlag av søkerens behov.

Teorien er gyldig i 24 måneder fra datoen kandidaten besto siste eksamen, jf. FCL 025 (c)(1) (i) og (iii).