Tel: +47 75585000
Fax: +47 75585005
AFTN: ENCAYAYA
E-post: postmottak@caa.no
NORWAY
Civil Aviation Authority
- Norway -
P.O. Box 243
NO-8001 BODØ
AIC-N
24/13
25 NOV

Cessna SID for fly i 100 og 200 serien

Luftfartstilsynet har mottatt en rekke henvendelser vedrørende Supplemental Inspection Documents (SID) utgitt av Cessna for fly i 100- og 200-serien.

Denne AIC forklarer Luftfartstilsynets praksis i denne saken samt hvilke muligheter private eiere/brukere har når det gjelder å innføre SID i flyets vedlikeholdsprogram.

SID, som utgitt av Cessna for 100- og 200-serie fly, er ikke inkludert i Airworthiness Limitation Section i Cessna’s Instruction for Continuing Airworthiness (ICA). Det er heller ikke utgitt noe Airworthiness Directive i denne anledning. Innføring av SID i flyets vedlikeholdsprogram vil derfor ikke være et pålagt krav fra Luftfartstilsynet.

Luftfartstilsynet vil imidlertid, med referanse til EASA Part M, M.A.302 med AMC og Appendix I til AMC M.A.302/M.B.301, pålegge at SID innføres i luftfartøyets tekniske journalsystem og behandles etter følgende retningslinjer:

  1. Det er eier/bruker som bærer det fulle ansvar for i hvilken grad SID skal innføres i vedlikeholdsprogrammet (Aircraft Maintenance Program) for det aktuelle fly.
  2. Eier/ bruker må søke råd fra sin vedlikeholdsleverandør og eventuelt CAMO. I samarbeid med disse må det foretas en vurdering av det aktuelle flyets alder, strukturelle tilstand, bruk, brukermiljø, samt tidligere utført vedlikehold.
  3. Resultatet av disse vurderingene må gjenspeiles i flyets tekniske journaler. Hvis det besluttes foreløpig ikke å innføre noe element av SID-programmet, må dette fremgå av flyets tekniske journaler. Det må da også oppgis på hvilket grunnlag en slik avgjørelse er tatt. Hvis det besluttes å innføre deler eller hele SID programmet, må flyets vedlikeholdsprogram (AMP) oppdateres tilsvarende.
  4. Vurderingene nevnt i pkt. 2 over, må være en del av utviklingen av flyets vedlikeholdsprogram slik at dette til enhver tid gjenspeiler flyets tekniske status og hva som er nødvendig for å opprettholde flyets luftdyktighet.
  5. Det må understrekes at ved hver fornyelse/forlengelse av flyets ARC, må det klart fremgå av flyets tekniske dokumentasjon hvilke elementer av SID som er innført, eventuelt at ingen elementer av SID er innført og bakgrunnen for dette.